thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

CV TRIEN KHAI CAC HOAT DONG VE SINH MOI TRUONG

 •   13/09/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI NGHI QUYET SO 15

 •   13/09/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

CV TIEP TUC THUC HIEN NGHI QUYET 12B

 •   13/09/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KE HOACH CNVCLD TIM HIEU VE TON GIAO

 •   13/09/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KE HOACH SO 83 CUA TINH UY

 •   22/07/2022 10:20:00 AM
 •   Đã xem: 358
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN BÁO CÁO KET QUA DIEN DAN CUA UB VAN HOA

 •   22/07/2022 10:04:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI CHUONG TRINH PHUC LOI CHO DOAN VIEN

 •   22/07/2022 09:44:00 AM
 •   Đã xem: 419
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI TAI LIEU HUONG DAN LONG GHEP GIOI

 •   22/07/2022 05:35:00 AM
 •   Đã xem: 282
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KE HAOCH 84 CUA TINH UY

 •   21/07/2022 02:28:00 AM
 •   Đã xem: 247
 •   Phản hồi: 0

CV VAN DONG THAM GIA THI TIM HOEU QUAN HE VN-LAO

 •   21/07/2022 02:25:00 AM
 •   Đã xem: 278
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI NGHI DINH 38

 •   28/06/2022 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 372
 •   Phản hồi: 0

NGHI DINH SO 38

 •   28/06/2022 03:53:00 AM
 •   Đã xem: 456
 •   Phản hồi: 0

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI

 •   06/06/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN PHONG TRANH LUA DAO TREN MANG

 •   19/05/2022 10:47:00 AM
 •   Đã xem: 541
 •   Phản hồi: 0

CV THUC HIEN CHINH SACH HO TRO TIEN THUE NHA

 •   19/05/2022 10:45:00 AM
 •   Đã xem: 567
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN THUC HIEN NGHI QUYET SO 12

 •   19/05/2022 10:43:00 AM
 •   Đã xem: 393
 •   Phản hồi: 0

CV XET CHON GIAI THUONBG NGUYEN VAN LINH

 •   19/05/2022 10:41:00 AM
 •   Đã xem: 446
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN VAN DONG GIAO NOP VU KHI

 •   19/05/2022 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 383
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN KHONG DAT TUONG CA NHAN TAI NGHIA TRANG LIET SI

 •   19/05/2022 10:37:00 AM
 •   Đã xem: 233
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:11718 | lượt tải:3835

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1979 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1661 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1560 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1417 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây