thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

KH KIEM TRA CHAM DIEM CDCS TRUONG HOC NH 2021-2022

 •   23/05/2022 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

KH TRIEN KHAI PHONG CHONG HIV/AIDS

 •   06/05/2022 02:15:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

KH HOC TAP CHUYEN DE NAM 2022

 •   06/05/2022 02:11:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0

KH TO CHUC GIAI VIET DA

 •   22/04/2022 03:28:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

DIEU LE GIAI CAU LONG

 •   22/04/2022 03:27:00 PM
 •   Đã xem: 79
 •   Phản hồi: 0

KH TO CHUC GIAI CAU LONG

 •   22/04/2022 03:26:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0

KH THI DUA DAM BAO ATGT 2022

 •   20/04/2022 02:39:00 PM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0

kh thuc hien chi thi 06

 •   13/04/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 184
 •   Phản hồi: 0

KH TRIEN KHAI PHONG TRAO TDXDĐSVH

 •   13/04/2022 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

KH TUYEN TRUYEN THI DUA YEU NUOC

 •   06/04/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

KH KEM CONG VAN 460

 •   06/04/2022 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0

KH THANG CONG NHAN

 •   04/04/2022 08:48:00 AM
 •   Đã xem: 232
 •   Phản hồi: 0

KH CUOC THI VIET CHINH LUAN

 •   25/03/2022 08:25:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0

KH ĐAO TAO NAM 2022

 •   25/03/2022 08:08:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

KH PHAT DONG THI DUA CAI CACH HANH CHINH

 •   16/03/2022 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0

CHUONG TRINH CONG TAC TG-NC 2022

 •   16/03/2022 08:04:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0

QUY TRINH DANG KY VA THAM GIA SANG KIEN

 •   10/03/2022 02:59:00 PM
 •   Đã xem: 121
 •   Phản hồi: 0

KH PHAT DONG THI DUA CHUONG TRINH 1 TRIEU SANG KIEN

 •   10/03/2022 02:25:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0

KH THI DUA DAM BAO TTATGT

 •   25/02/2022 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:9879 | lượt tải:3250

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1553 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1303 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1230 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1070 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây