thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

DE CUONG TUYEN TRUYEN KET QUA KY HOP THU 2 QH KHOA XV  

 •   06/12/2021 10:06:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN KY HOP THU 2 QH KHOA XV  

 •   06/12/2021 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0

CV TANG CUONG BAO DAM TTATGT  

 •   06/12/2021 10:03:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0

CV LẬP DỰ TOÁN CHĂM LO TẾT  

 •   03/12/2021 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 25
 •   Phản hồi: 0

CV THAM GIA THI PHÒNG CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

 •   30/11/2021 09:18:00 AM
 •   Đã xem: 42
 •   Phản hồi: 0

CV TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRONG CƠ QUAN

 •   30/11/2021 09:15:00 AM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0

KH RA QUÂN LÀM CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỢT 2

 •   30/11/2021 09:12:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0

CV PHÒNG CHỐNG COVID TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG MỚI

 •   25/11/2021 02:24:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

CV TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CBCCVC-NLĐ 2022

 •   25/11/2021 02:21:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

PHU LUCDU TOAN CONG DOAN

 •   23/11/2021 04:21:00 PM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

KH CHAM LO TET

 •   23/11/2021 04:02:00 PM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

CV TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 35

 •   22/11/2021 04:18:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0

CVTHUC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP THÍCH ỨNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

 •   22/11/2021 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 38
 •   Phản hồi: 0

CV TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ BÌNH ĐẲNG GIỚI

 •   22/11/2021 10:40:00 AM
 •   Đã xem: 45
 •   Phản hồi: 0

KH CHI HỖ TRỢ CON ĐV BỊ TỬ VONG DO COVID-19

 •   16/11/2021 04:11:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI THANG HANH DONG BINH DANG GIOI

 •   16/11/2021 04:08:00 PM
 •   Đã xem: 47
 •   Phản hồi: 0

CV TONG HOP Y KIẾN PHẢN ÁNH CỦA CBCCVCLĐ CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI 2021

 •   08/11/2021 10:38:00 AM
 •   Đã xem: 68
 •   Phản hồi: 0

CV TUYÊN TRUYỀN 91 NĂM NGÀY DÂN VẬN CỦA ĐẢNG

 •   15/10/2021 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0

CV TIẾP NHẬN THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRÊN 1022

 •   15/10/2021 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:6163 | lượt tải:2090

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1180 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1015 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:989 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:859 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây