thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

CV TUYEN TRUYEN THAM GIA THI PHONG CHONG MAI DAM

 •   26/09/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0

TB PHAN CONG NHIEM VU UV UBKT LDLD HUYEN NK 2023-2028

 •   14/09/2023 09:50:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0

TB PHAN CONG NHIEM VU UV BCH LDLD HUYEN NK 2023-2028

 •   14/09/2023 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

QD BAN HANH QCLV UBKT LDLD HUYEN NK 2023-2028

 •   14/09/2023 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 58
 •   Phản hồi: 0

QD BAN HANH QCLV LDLD HUYEN NK 2023-2028

 •   14/09/2023 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 55
 •   Phản hồi: 0

CV THAM GIA THI TIM HIEU PL QUY IV

 •   13/09/2023 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KET LUAN 61

 •   13/09/2023 09:46:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN CAC DU LUAT DO BO CONG AN CHU TRI

 •   13/09/2023 09:45:00 AM
 •   Đã xem: 52
 •   Phản hồi: 0

CV VAN DONG THAM GIA THI TIM HIEU PL THANG 9

 •   08/09/2023 08:28:00 AM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0

CV VAN DONG THAM GIA THI VIET TIM HIEU PL VE VHTT

 •   08/09/2023 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0

CV PHAT DONG 90 NGAY DEM VAN DONG GIAO NOP VU KHI

 •   08/09/2023 08:23:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI CHUONG TRINH PHAT TRIEN DU LICH NONG THON

 •   08/09/2023 08:20:00 AM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0

KH TONG KET CHUONG TRINH 01 TRIEU SANG KIEN

 •   08/09/2023 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KET LUAN SO 57

 •   29/08/2023 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0

THE LE THI VONG TAY CONG DOAN

 •   04/07/2023 02:59:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

THÔNG BÁO PHÂN LOẠI CĐCS TRƯỜNG HỌC

 •   03/07/2023 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 143
 •   Phản hồi: 0

BAO CÁO KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM CDCS TRƯỜNG HỌC

 •   03/07/2023 03:31:00 AM
 •   Đã xem: 185
 •   Phản hồi: 0

HUONG DAN THUC HIEN QUYET DINH 2214

 •   19/06/2023 02:01:00 AM
 •   Đã xem: 217
 •   Phản hồi: 0

CV HUONG UNG CUOC THI VIET VONG TAY CONG DOAN

 •   16/06/2023 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:12190 | lượt tải:3989

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:2253 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1857 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1742 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1591 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây