thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

HS DAI HOI CDCS NK 2023-2028 (3)

 •   16/02/2023 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 314
 •   Phản hồi: 0

HS DAI HOI CDCS NK 2023-2028 (2)

 •   16/02/2023 02:46:00 AM
 •   Đã xem: 162
 •   Phản hồi: 0

HS DAI HOI CDCS NK 2023-2028

 •   16/02/2023 02:45:00 AM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0

CV tuyên truyền Kế hoạch 113

 •   01/12/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 267
 •   Phản hồi: 0

CV tuyên truyền hạn chế tai nạn lao động

 •   01/12/2022 09:30:00 AM
 •   Đã xem: 316
 •   Phản hồi: 0

CV tuyên truyền Kế hoạch 109

 •   01/12/2022 09:29:00 AM
 •   Đã xem: 164
 •   Phản hồi: 0

CV thực hiện một số nội dung của Đề án 06

 •   01/12/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0

CV Tuyên truyền Kế hoạch 102

 •   01/12/2022 09:26:00 AM
 •   Đã xem: 149
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KE HOACH 105

 •   29/11/2022 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN PCCC

 •   29/11/2022 07:53:00 AM
 •   Đã xem: 136
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI HUONG DAN 66

 •   29/11/2022 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 198
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI NGHI QUYET 24

 •   29/11/2022 07:48:00 AM
 •   Đã xem: 140
 •   Phản hồi: 0

CV TUYEN TRUYEN NGAY PL NAM 2023

 •   29/11/2022 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0

CV PHOI HOP TO CHUC HOI NGHI CBCCVC, NLD 2023

 •   29/11/2022 03:43:00 AM
 •   Đã xem: 141
 •   Phản hồi: 0

KH PHOI HOP TO CHUC GIANN HANG KHONG DONG

 •   29/11/2022 03:41:00 AM
 •   Đã xem: 192
 •   Phản hồi: 0

TB KET QUA CHAM DIEM CDCS DOANH NGHIEP NAM 2022

 •   14/11/2022 03:48:00 AM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0

TB KET QUA CHAM DIEM CDCS XA THI TRAN NAM 2022

 •   14/11/2022 03:36:00 AM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0

TB KET QUA CHAM DIEM CDCS KHOI CO QUAN HUYEN 2022

 •   14/11/2022 03:32:00 AM
 •   Đã xem: 186
 •   Phản hồi: 0

TB KET QUA CHAM DIEM CDCS KHOI TRUONG HOC NH 2021-2022

 •   14/11/2022 03:28:00 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:11685 | lượt tải:3832

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1959 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1647 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1544 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1404 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây