thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-cong-doan

HD DANH MUC DUYET HO SO DAI HOI

 •   31/10/2022 08:26:00 AM
 •   Đã xem: 291
 •   Phản hồi: 0

HD CONG TAC NHAN SU DAI HOI

 •   31/10/2022 08:22:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0

KH HOI THI CAN BO CONG DOAN TAI NANG DUYEN DANG

 •   05/10/2022 04:50:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KET LUAN 36

 •   20/09/2022 04:01:00 AM
 •   Đã xem: 332
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KET LUAN 40

 •   20/09/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0

CV TIEP TUC NANG CAO HIEU QUA TIEP CAN BO

 •   20/09/2022 03:58:00 AM
 •   Đã xem: 241
 •   Phản hồi: 0

KH 90 NGAY NUOC RUT 2022

 •   20/09/2022 03:56:00 AM
 •   Đã xem: 294
 •   Phản hồi: 0

KH TRIEN KHAI CHUONG TRINH SO 1111

 •   13/09/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 326
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI THONG BAO KET LUAN SO 16

 •   13/09/2022 10:26:00 AM
 •   Đã xem: 276
 •   Phản hồi: 0

THU MOI HOP GIAO BAN THANG 9

 •   13/09/2022 10:22:00 AM
 •   Đã xem: 292
 •   Phản hồi: 0

TB KHAI GIANG LOP TAP HUAN TAI CHINH CONG DOAN

 •   13/09/2022 10:19:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0

TB KHAI GIANG LOP BOI DUONG NGHIEP VU CONG DOAN

 •   13/09/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 243
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KET LUAN 39

 •   13/09/2022 10:15:00 AM
 •   Đã xem: 244
 •   Phản hồi: 0

CV TIEP TUC TUYEN TRUYEN PHONG CHONG DICH

 •   13/09/2022 10:11:00 AM
 •   Đã xem: 253
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI CAC HOAT DONG VE SINH MOI TRUONG

 •   13/09/2022 10:08:00 AM
 •   Đã xem: 251
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI NGHI QUYET SO 15

 •   13/09/2022 09:47:00 AM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0

CV TIEP TUC THUC HIEN NGHI QUYET 12B

 •   13/09/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0

CV TRIEN KHAI KE HOACH CNVCLD TIM HIEU VE TON GIAO

 •   13/09/2022 09:31:00 AM
 •   Đã xem: 237
 •   Phản hồi: 0

KH THUC HIEN CHUONG TRINH THUC HANH TIET KIEM

 •   22/07/2022 11:01:00 AM
 •   Đã xem: 394
 •   Phản hồi: 0


Các tin khác

Văn bản mới

161/2018/NĐ-CP

Nghị định 161/1028/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng/nâng ngạch/thăng hạng công chức/viên chức và hợp đồng lao động

Lượt xem:11718 | lượt tải:3835

102/QĐ-LĐLĐ

Quyết định số: 102/QĐ-LĐLĐ, ngày 20/12/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng và hoạt động quỹ "Mái ấm Công đoàn" LĐLĐ tỉnh Tây Ninh

Lượt xem:1979 | lượt tải:0

06/2018/TT-BNV

Thông tư số: 06/2018/TT-BNV, ngày 31/5/2018 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức chí

Lượt xem:1662 | lượt tải:0

148/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 148/2018/NĐ-CP, ngày 24/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số: 05/2015/NĐ-CP, ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hà

Lượt xem:1560 | lượt tải:0

153/2018/NĐ-CP

Nghị định số: 153/2018/NĐ-CP, ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm

Lượt xem:1417 | lượt tải:0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây